Veranderen

Hoe kijk ik tegen verandering aan?

De veranderweg en het uiteindelijke resultaat bepalen de mensen in de organisatie samen.

De weg wordt beïnvloed door het veranderverleden en de actuele stand van zaken, de dynamiek en de doelen en wensen waar ondernemers en bestuurders en het team naar toe willen gaan, de bedrijfscultuur en de noodzaak van veranderen.

Veranderen loopt van denken naar doen naar ervaren.

Niet alleen in geplande verandering, maar ook in emergente veranderprocessen. Of te wel, van een cognitief proces via een fysiek proces naar een emotioneel proces. In de praktijk wordt met regelmaat het emotionele aspect weggestopt of genegeerd.

Dat kan niet, want het is er gewoon.Veranderen loopt van denken naar
doen naar ervaren.

Wat kan ik voor u betekenen?

Veranderbegeleiding  | We reflecteren & structuren | Ik vraag & luister | We gaan samen voor succes

Hoe? Ik betrek medewerkers in fasen van het veranderproces die normaliter voorbehouden zijn aan het management. Als veranderbegeleider begínt participatie bij de vragen ‘moeten we überhaupt wel veranderen en waarom dan (niet)’, ‘wat betekent dat voor mij’ en ‘wat mag ik van jou verwachten’. Mijn werk kenmerkt zich door het betrekken van en betrokken zijn bij de mensen ‘om wie het gaat’. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen (zelf) mee verandert maar dat wel samen doet (niet alleen).

Ik ben mensgericht. Vragen, luisteren en kijken en nadenken krijgen bij mij voorrang op praten, aannemen en antwoorden. Daarbij heb ik van nature de neiging te ordenen; niet het ‘plannen’ van het proces, wel van werkprocessen, hulpmiddelen en het organiseren van bijeenkomsten.

Tot slot laat ik de tijd zijn werk doen. In processen treden vertragingen en versnellingen op. Wanneer is niet te plannen, niet te timen, niet te managen. Maar het gebeurt wel en dus moet je er oog voor hebben. Zo heeft brooddeeg ook tijd nodig om te bakken en is tussentijds bemoeien op z’n minst onverstandig. Dat opdrachtgevers hier soms wat onrustig van worden, neem ik dan voor lief.

Mijn overtuigingen.

 • Er is geen beste veranderaanpak.
 • Veranderweerstand bestaat niet.
 • Praat met elkaar, niet over elkaar.
 • Veranderen kost tijd. Neem die.
 • Veranderen is betekenisgeven.
 • Betrek mensen zo snel en zo breed mogelijk.
 • De zichtbare wereld kan niet zonder de onzichtbare wereld.
 • Verandersucces is geen garantie. Nooit.

Mijn werkwijze.

Verandering is maatwerk met vaste elementen:

 • Praten met medewerkers, liefst begin ik hier mee.
 • Gesprekken met de opdrachtgever(s) en managers.
 • Boven tafel krijgen van de vraag achter de vraag.
 • Meelopen in het bedrijf om te onderzoeken wat er speelt.
 • Uitvinden waarom er veranderd moet worden, wie er wat bij ‘wint’ of ‘verliest’. We zoeken de gemene deler en bespreken hoe we met de verschillen om gaan. De échte vraag is onderwerp van gesprek. We duiken dus niet gelijk op mogelijke oplossingen.