Ferry Smith (Director Public Affairs, ANWB)

‘Gedurende de laatste zes jaar heb ik het genoegen gehad met Oskar te mogen samenwerken, onder andere in de verkiezing van het Onafhankelijke Autobedrijf van het Jaar. Tijdens de vaak ingewikkelde beoordeling en selectie van uiteenlopende bedrijven heb ik Oskar leren kennen als iemand met een scherp analytisch vermogen die heel goed in staat is om afwegingen te maken vanuit een breder, overkoepelend belang zonder daarbij relevante details uit het oog te verliezen. Zijn kennis en ervaring over de organisatorische aspecten van ondernemingen en zijn gevoel voor verhoudingen zijn daarbij van grote waarde gebleken.

Oskar is een plezierig persoon om mee samen te werken. Een ‘mensenmens’ die de het belang van het individu in de context van een onderneming op waarde weet te schatten. Hij heeft een brede interesse die hij heeft weten om te zetten in een even brede deskundigheid. Zijn kennis van het automotive vakgebied is een waardevol element gebleken in de discussies die wij met elkaar hebben gevoerd.’

Ferry Smith

Director Public Affairs, Royal Dutch Touringclub ANWB