Studenten doen – weer! – mooi wetenschappelijk onderzoek!

Leestijd: 2 minuten

Van januari tot en met juni werken de studenten Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met name aan hun afstudeeronderzoek dat resulteert in een scriptie (thesis).

Dit jaar heb ik wederom een aantal studenten begeleid die zich al dan niet specialiseren in de afstudeerrichting Management Consultancy (MC).

Zo heeft Bart een uitstekende thesis geschreven met als titel “Measuring timing of employee participation during organizational change”. Alhoewel er heel veel onderzoek is gedaan en wordt gedaan naar de relatie tussen medewerkerparticipatie en verschillende afhankelijke variabelen (zoals weerstand, commitment, bereidheid tot veranderen, ziekteverzuim etc.) is eigenlijk helemaal niet goed bekend wat participatie nou betekent en, wat de invloed is van het moment waarop je al medewerker betrokken wordt. Is dat al heel vroeg in het traject, waar belangrijke beslissingen genomen moeten worden, of heel laat, als eigenlijk alle besluiten al genomen zijn. Deze factor ’timing’, is kern van mijn eigen onderzoek, en Bart heeft hier, samen met mij een een assistent professor een meettool voor ontwikkeld. Dit gaat uiteindelijk leiden tot een publicatie!

Een van onze buitenlandse studenten, Felix, heeft een uitstekende thesis geschreven over de invloed van endogene en exogene drivers op de evolutie van alliance portfolio’s. Een case study, waarbij hij eerst de hele portfolio van 10 jaar geleden en van nu naast elkaar heeft gelegd om te bepalen hoe deze is geevolueerd, om vervolgens onderzoek te doen naar de drivers. Nieuw onderzoek!

Daarnaast heb ik diverse Bachelor studenten begeleid. Zij hebben goede thesis geschreven met de volgende titels:

  • Participation in self-managing teams (BSc) (Want, hoe participatief zijn zelf-sturende teams nou eigenlijk?)
  • The impact of participative management on performance and outcomes of the organizational change process; a literature review (BSc)
  • Exploring the potential EIP barriers in SMEs (BSc) (Er is nog niet zo veel bekend over participatie in kleine bedrijven! Maar nu weer iets meer!)
  • Which leadership styles are the most participative? (BSc) (Welke leiderschapsstijlen zijn de belangrijkste, en het zijn er veel!, en welke is het meest participatief?)
  • The impact of employee participation on the success of change initiatives (BSc) (Waarom leidt participatie tot verandersucces?)

Kortom, ik heb weer een mooi jaar achter de rug! Op naar de volgende mooie onderzoeken.

Prachtig onderzoek. Prachtig werk. What about change!