BKO behaald!

Leestijd: 1 minuut

September 2020

De Nederlandse universiteiten hebben een keurmerk opgesteld voor docenten, de BKO. Dit staat voor Basiskwalificatie Onderwijs.

De BKO is een bewijs van de didactische bekwaamheid van docenten in het wetenschappelijk onderwijs.

In 2020 heb ik, onder leiding van een coach, een op maat en heel persoonlijk ontwikkeltraject doorlopen, waarvan ik een uitgebreide portfolio heb opgesteld. In dit portfolio komen vier onderdelen aan de orde: (1) Het ontwikkelen van onderwijs, (2) het geven van onderwijs, (3) toetsing, (4) begeleiding van studenten -bijvoorbeeld bij hun thesis. Tevens worden de professionele attitude en de organisatie en administratie tegen het licht gehouden.

Mijn portfolio is gebaseerd op mijn ervaringen op Nyenrode en aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op beide universiteiten geef ik college en werkcolleges binnen het vakgebied van bedrijfskunde (organisatiekunde, veranderkunde). Aan de VU geef ik tevens het BSc vak academische vaardigheden en begeleid ik studenten (BSc/MSc) bij het schrijven van hun thesis.

Dit didactische ontwikkeltraject heb ik afgesloten gesloten door middel van een mondelinge dossier-toetsing. Ik ben stevig aan de tand gevoeld, onder meer door een oud-docent van me, prof.dr. Burggraaf. Het was me een genoegen!