Begeleiding Master en Bachelor afstudeeronderzoek VU Amsterdam

Leestijd: 3 minuten

Van januari tot en met juni werken de studenten Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met name aan hun afstudeeronderzoek dat resulteert in een scriptie (thesis).

Vanuit mijn aanstelling aan de VU begeleid ik drie studenten die zich specialiseren in de afstudeerrichting Management Consultancy (MC). De twee Master studentes voeren heel verschillend onderzoek uit. M. doet onderzoek naar het gedrag van de middle manager die zich vaak in een spagaat bevindt tussen de mensen die hij/zij aanstuurt en het management door wie hij/zij wordt aangestuurd. Door middel van interviews met middel-managers wordt data vergaard om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: How does the middle manager socially behave with top management as well as with the employees during strategic change to contribute to successful change? De data wordt gecodeerd (Gioia, Corley & Hamilton, 2013) zodat een goede fit ontstaat tussen vraag en methode (Eisenhardt & Graebner, 2007). Zij gebruikt het model van Floyd & Wooldridge (1992) als inspiratiebron.

V. voert een systematisch literatuur onderzoek uit met de vraag: “What are the time differences and dynamics of stakeholder’s change readiness and how do they influence the change outcomes?”.  Zij werd geïnspireerd door het werk van Whelan-Berry et al. (2003) en Rafferty et al. (2013) en ook mijn onderzoek, dat gaat over de timing van medewerkersparticipatie in organisatieverandering.

L. voert ook een systematisch literatuur onderzoek uit naar de vraag hoe de wetenschap aankijkt tegen de rol van consultants. Hij werd geïnspireerd door een uitspraak van Peter Thiel in zijn boek ‘Zero to one’: “…hiring consultants doesn’t work … the only thing he ever successfully negotiated was a $5000 daily cash salary.”

Prachtig onderzoek. Prachtig werk. What about change!