Homegrown process improvement employing a change message model (2011)

Met de Ooa leeskring ‘wetenschappelijke literatuur’ lazen we in december 2016 het volgende artikel: Hammond et al. (2011), Homegrown process improvement employing a change message model. Journal of Organizational Change Management, Vol. 24(4), pp 487-510.

Dit journal heeft een relatief lage ‘impact factor’. Auteurs beschrijven aan de hand van een case hoe het concept van de change message (Armenakis & Harris, 2002) wordt gebruikt om tot een succesvolle verandering te komen. Belangrijke thema’s zijn organisatieverandering, veranderweerstand, participatie en  informatie. De gehanteerde methode is ‘action research’. Deze onderwerpen sluiten goed aan bij de praktijk van veel Ooa leden.

Beschreven theorie gaat over het 3-stap model van Lewin (1951) waarbij verandering zich voltrekt van het bestaande equilibrium (status quo) naar een nieuw equilibrium via de fasen ontdooien, transformatie en bevriezen. De change message is een middel om medewerkers participatief te bewegen door actief te communiceren inzake de vijf componenten discrepancy, appropriateness, efficacy, principal support en valence.

Bestudering en discussie leidde tot wat nieuwe kennis, met name doordat ervaringen van de deelnemers herkend werden en een ‘plek kregen’ in het concept change message. Verder was niet iedereen even bekend met termen als efficay of valence en met actieonderzoek.

Hammond &, Homegrown process improvement employing a change message model (2011)