Ervaringen

Organisatieverandering

Implementatie customer journey (Toyota dealer)

Van productgericht werken naar het centraal stellen van de reis die de klant maakt in en rondom het bedrijf.

Dit begint bij het met elkaar bepalen wat het belang is en of we allemaal een overeenkomstig belang hebben. We hebben in teamsessies bepaald wat er voor nodig is, zowel in ‘dingen’ als in ‘samenwerking’.

Veel tijd en energie is gaan zitten in de samenwerking, het volhouden en het leren met en van elkaar. Feedbacksessies, achterstallig onderhoud in het team, werkoverleg, crashmeetings maakten allemaal onderdeel uit van dit proces waarbij we af en toe weer even teruggingen naar ‘af’: “Willen we dit echt, en welk effect heeft ons gedrag?”

Uiteindelijk is er veel veranderd. Het team werd meer een team waarbij “(heel) oud zeer” geaccepteerd werd, processen geherdefinieerd werden en sommige mensen het bedrijf verlaten hebben omdat ze niet mee wilden of konden doen. Uiteindelijk vonden de directeur en zijn medewerkers weer aansluiting bij elkaar.

Het bleek uiteindelijk dus een organisatie-journey te zijn.

Integratie geacquireerde bedrijven (PartsPoint Holding / Brezan Automaterialen)

Het begeleiden van een overnemende partij bij het projectmatig aanpakken van overnames en met name de (praktische) integratie.

Het belang van een juiste integratie was groot, zowel commercieel als procesmatig en op personeel gebied. Na het opzetten van het projectteam met professionals op het gebied van logistiek, IT, P&O, marketing en inrichting heb ik me beziggehouden met de integratie van de medewerkers daar waar het gaat om voorwaarden en werkwijze, maar ook coaching, vertrouwen geven en ontwikkelen en begeleiden van het rouwproces vanwege het loslaten van de oude organisatie.

In totaal 35 teams en locaties geïntegreerd over een periode van 3,5 jaar.

Diepgaande herijking van samenwerking in team (Een Onafhankelijk Autobedrijf)

Lopend proces. De initiële vraag van de ondernemer is om de processen in het bedrijf te stroomlijnen. Processen zijn van wezenlijk belang gezien het lage rendement en het hoge risico op faalkosten.

Er blijkt meer aan de hand in dit familiebedrijf. Onderlinge verhoudingen lijken goed, maar frustratie en onbegrip hebben zich in de loop van vele jaren opgebouwd en zijn nooit uitgesproken. Dit weerhoudt het bedrijf om verder waarbij het risico van discontinuïteit nu (zichtbaar) hoog is.

Interim consultancy & management

Mijn voorkeur gaat uit naar projecten, niet te kort niet te lang, en zonder ‘5-voor-12’ lading.  Tijdelijk management van een MKB organisatie, een afdeling of een ‘regio’ passen me goed.

Interim Commercieel & operationeel regiomanager (Brezan Automaterialen, PartsPoint)

In de periode van 2013 – 2016 werkzaam geweest in vier regio’s (Zuid-West, Midden, Noord-West, Noord). De scope betrof in totaal ongeveer 30 vestigingen met een jaaromzet van € 60 mln.

Interim Bedrijfsdirecteur (Dealerholding in Midden Nederland)

Gedurende twee langere perioden heb ik een dealerholding aangestuurd met in totaal vier vestigingen en een jaaromzet van € 15 mln. De eerste keer betrof de opdracht om de bedrijfsvoering te continueren, de tweede keer betrof de opdracht het doorvoeren van een reorganisatie zowel in bezetting als commerciële prestaties en processen.

Manager Autobedrijven (Dealerholding in Midden Nederland)

Drie jaar heb ik leiding gegeven aan een dealerholding. Binnen het MT, tevens bestaande uit de CEO, de CFO en een leasemanager, was ik verantwoordelijk voor de verkoop en service, de HRM en marketing van dit bedrijf met in totaal zes vestigingen.

Praktisch onderzoek

  • Onderzoek naar leiderschap, teamontwikkeling en veranderkracht binnen Nederlandse dealerholdings (2017)
  • Onderzoek implementatie landelijke mobiliteitspas (Toyota, 2012)
  • Opstellen ‘Handboek soldaat’ – Best practices After Sales (Hyundai, 2010)
  • Onderzoeksrapport: “Effectiviteit service adviseur” (Toyota, 2009)
  • Onderzoeksrapport “Peugeot Schadeherstel 2010 – willen, doen of laten? Ondersteunen, stimuleren of tolereren?” (Peugeot, 2006)
  • Onderzoeksrapport: “Verkoop van accessoires: noodzakelijk kwaad of kansrijke noodzaak?” (Renault, 2006)
  • Onderzoek: “Tevredenheid leden 123/// Autoservice” (2006)
  • Brochure opgesteld inzake “Renault Minute Schadeservice” (Renault Nederland, 2005)
  • Onderzoeksrapport: “RDW goedgekeurd door APK keurmeesters; een klanttevredenheidsonderzoek onder APK Keurmeesters” (RDW, 2003)
  • Onderzoeksrapport: “Hartenwens of noodkreet? Een kwalitatief onderzoek naar de wensen van de consument over het autobedrijf” (BOVAG-ABA, 2002)