Overleg leidt tot hogere KTV (in: Automotive)

Leestijd: 4 minuten

Vaak wordt er in een bedrijf meer over elkaar gepraat dan met elkaar. Dit leidt tot frustraties, onverschilligheid en eilandvorming. Een overlegstructuur waarbij iedereen periodiek een stem heeft binnen het bedrijf leidt tot een betere werksfeer, meer tevreden klanten en tijdwinst. Dit artikel gaat verder in op het nut van een goede overlegstructuur.

2002-03-28 Column Automotive - Overleg leidt tot hogere KTV