Voor de verandering!

Leestijd: 4 minuten

Hulp gevraagd!

Ik zoek: een organisatie met een actueel verandervraagstuk. Binnen mijn wetenschappelijk onderzoek wil ik namelijk een aantal (nieuwe) inzichten inzake verandersuccesen nader exploreren. Je krijgt: mijn expertise als veranderkundige, werkend vanuit een vernieuwd wetenschappelijk perspectief. Kun je me helpen? 

Aanleiding

Naast mijn werk als organisatieadviseur doe ik onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als voorbereiding op een aantal case-onderzoeken, ga ik specifieke onderzoekservaring opdoen binnen een organisatie in verandering. Daar heb ik jouw hulp voor nodig want ik zoek een bedrijf met een actuele verander-opgave.

Wat ga ik doen

  1. Als extern adviseur de verander-opgave begeleiden
  2. Als onderzoeker een aantal specifieke elementen binnen dit proces exploreren

Deze onderzoekselementen zijn belangrijk omdat ik vermoed dat deze het succes van organisatieverandering sterk ten goede komen. Deze elementen zijn nieuw, zowel in de praktijk als in de wetenschap. Reden om nader te exploreren dus.

Dubbelrol

Vanwege mijn dubbelrol gebruik ik de ervaringen en mogelijke uitkomsten niet als case-materiaal in mijn onderzoek en publicaties. Dat is ook niet de intentie. Ik wil proeven en experimenteren als opmaat voor vervolgonderzoek. Experimenteren betekent niet ‘dat ik maar wat doe’.

Het betekent wel dat ik een aantal tot nu toe verworven inzichten gebruik en vervlecht met interventies en met de manier waar op ik de verandering begeleid.

Case voorwaarden

  1. Mijn opdrachtgever is verantwoordelijk voor een bedrijf of bedrijfsonderdeel (manager/directeur);
  2. Er leeft bij hem/haar een organisatorische veranderwens, maar het zijn nog slechts gedachten, het proces is nog niet gestart;
  3. De middelen zijn beschikbaar om op korte termijn te starten; zwaartepunt in H2-2018;
  4. Het betreft onderzoek en daarom hanteer ik onderzoekstarief;
  5. ..

Punt 5 is leeg. Mijn gewenste veranderopgave laat zich niet makkelijk beschrijven en daarom besluiten we tijdens een gesprek hoe we starten.

Wat je van mij mag verwachten

  1. Tijdens onze samenwerking staat het belang van de organisatie voorop!
  2. Ik ben open over wat ik doe, waarom en hoe;
  3. Ik verbind me als altijd, helemaal aan de opdracht.

En nu? Bel of mail me voor een afspraak om een vervolg te verkennen. Ik zie er naar uit!