Uw veranderproject gedoemd tot mislukken? Een nieuw inzicht.

Leestijd: 2 minuten

Faalpercentages

Nieuwe inzichten vragen om een aanvulling op mijn blog over faalpercentages van veranderprojecten (d.d. 1 mei 2016).

In de regel houden veranderkundigen namelijk aan dat 70% van de verandertrajecten mislukt. Dit getal duikt geregeld op. Ik stelde toen vraagtekens bij dat getal: Is dit getal soms een broodje aap?

Immers, (1) verandersucces wordt lang niet altijd geëvalueerd en gemeten; (2) verandersucces blijkt vaak lastig te meten; (3) hoe definieer je verandersucces?; (4) vanuit wiens perspectief bekijk je verandersucces of -falen? en tot slot (5) hoe beoordeel je een (alleen) cosmetisch geslaagde verandering?

Het faalpercentage van 70% leek me toen géén broodje aap gezien de diverse wetenschappelijke verwijzingen naar dit getal. Tegelijk stelde ik voor voorzichtigheid te betrachten bij het classificeren van succes of falen.

Broodje aap

Gelukkig biedt een recente eerste verkenning (lees hier) van deze “algemeen geaccepteerde visie” meer duidelijkheid: “70% is een moeilijk hard te maken getal” en “kunnen we moeilijk onderbouwen” (De Man & Tours 2016, p. 3). Het (b)lijkt een stuk genuanceerder en dus niet in één getal samen te vatten.

Waarom is het zo belangrijk hier duidelijkheid over te scheppen? Om de realiteit weer te geven. Om te bezinnen eer te beginnen. Om de onderzoeksagenda te preciseren. Om veranderadvies te verbeteren. Om preventief te werken in plaats van correctief. Uiteindelijk om mens en organisatie vooruit te helpen.

Opmerkelijke andere uitkomsten zijn (a) dat tegenvallende resultaten uit het verleden niet altijd leiden tot aanpassing van verandergedrag bij nieuwe projecten en (b) “verandertrajecten niet goed worden doordacht” maar dat “investeren in verandermanagement zeker dus iets oplevert” (De Man & Tours 2016, p. 3).

Kortom, een mooie kennisstap gezet en nog immer veel werk aan de praktische en wetenschappelijke (verander-)winkel. Mooi om aan beide bij te kunnen dragen.

Bron

De Man, A-P. en Tours, H. (2016). Mislukt 70% van de verandertrajecten? Een managersperspectief. Whitepaper van Sioo.