Verander falen – Spiritualiteit

Leestijd: 3 minuten

Ander geluid

Tijdens mijn zoektocht naar bruikbare wetenschappelijk publicaties, stuitte ik op een aantal artikelen met ‘een ander geluid’. Eén daarvan* gaat over ‘spiritualiteit’ binnen de werkomgeving.

Zou business spiritualiteit (ook) een sleutel zijn naar het antwoord waarom verandertrajecten zo vaak niet, deels of ‘anders’ slagen?

Twee delenswaardige quotes die me bezig houden:

“Most organizations are created and managed consistent with a sense of order grounded in the Cartesian-Newtonian system of thought . In this system(…), the logical, the empirical, and the rational dominate, and therefore the focus is on (and greater importance is given to) the objective, the external, and the material aspects of reality. (…) It has caused us to create a world without depth. (…) . People desire work that is more meaningful and more fully in accord with their lives”. (p. 129)

“Why should managers want to make the workplace more a spiritual place? (…) Central to answering (…) is the contention that when people find meaning in their activities they become more engaged, more responsible, more ethical, more collaborative, and correspondingly, more creative.” (p. 129)

Leerstoel

Mijn Alma Mater Nyenrode kende enige tijd een – overigens nogal eens bekritiseerde maar ook zeer gewaardeerde en zeker niet te verwarren met esoterische – leerstoel Business Spirituality. Naar mijn mening terecht.

Deze quotes geven mede richting aan de gedachte dat (verander-)management ook betekent ‘loslaten’. Hoewel al vaak onderkend is dat het overheersende gedachtegoed geen stand kan houden, (b)lijken veel CEO’s, management en ondernemers, niet anders te willen omdat de angst heerst ‘de controle’ te verliezen. En dat is eng, doodeng. Zeker (ook) als het geplande veranderproject aandeelhouderswaarde en/of status moet verhogen of borgen. Maar, bestáát die controle wel? En zo ja, is deze duurzaam, bijvoorbeeld in het licht van 70% mislukkende veranderprojecten?

Bron

*”The Transmutation of the organization: toward a more spiritual workplace”, Gregory A. Gull & Jonathan Doh. Journal of Management Inquiry, 2004