Verander falen – Commitment is niet genoeg

Commitment?

Komende maanden hoop ik mijn eerste wetenschappelijke artikel gepubliceerd te krijgen. Daarnaast zal ik een aantal interviews gaan houden met experts en/of ervaringsdeskundigen ‘uit de praktijk’ die zich bezig houden met ‘veranderprojecten’ (planned organizational change).

Mijn vermoeden is dat ik dan vaak zal horen dat “een gemotiveerd en gecommitteerd team van medewerkers de sleutel is tot het succes van veranderingen”.

Ik weet het, dat is een aanname. En tot nu toe hoor ik dit overigens wel vaak terug in veranderprojecten. Medewerkers die zich verbinden aan een organisatie (in de volksmond “er voor gaan” of “zich met het bedrijf identificeren” of “het bedrijf X op nummer 1 zetten” en zo voorts) zijn immers zeer genegen en loyaal. Toch?

Is dat voldoende?

Mijn oog viel – wederom – op een interessante quote, tevens resultaat van een omvangrijk onderzoek in een ‘veranderomgeving’: “High levels of commitment will not necessarily help to enhance even further the positive effects resulting from positive perceptions of the benefits associated with the change, or from a higher level of involvement in the process of change. Equally, though, high levels of commitment will not necessarily help to compensate for negative perceptions of the benefits of change, or for a limited involvement in the change process.” [1]

Vertaald en samengevat wil dit het volgende zeggen: Het is niet per se voldoende er van uit te gaan dat een verandering lukt als je de verandering doormaakt met gecommitteerde medewerkers. Commitment compenseert het gebrek aan én beperkte betrokkenheid bij verandering én de gepercipieerde (persoonlijke) voordelen van de verandering niet of niet voldoende!

Dit sluit naadloos aan bij mijn (wetenschappelijke) vermoeden dat échte betrokkenheid van medewerkers al bij het prille begin van verandering leidt tot een groter verandersucces.

Ook dit lijkt weer een open deur? Ik vraag het me steeds sterker af hoe open deze deuren echt zijn als het gaat om de wetenschap en zeker ook de praktijk. Het klinkt logisch, maar doe het maar eens.

Bron

[1] Peccei, R., Giangreco, A., Sebastiano, A., (2011), The role of organisational commitment in the analysis of resistance to change, Personnel Review, Vol. 40 Iss 2 pp. 185 – 204