Verander falen – Chaos

Leestijd: 2 minuten

Een zooitje…?

Het is even stil geweest. De achtste keer dat ik één van de vele inzichten deelde over een mogelijke reden waarom veranderprojecten zo vaak mislukken, is al weer een maand of vier geleden. Laten we maar zeggen dat ik de tijd heb gebruikt om wat inzichten te laten rijpen. Als ergens immers tijd voor nodig is, moet je deze tijd ook nemen. Gras groeit immers niet sneller als je er aan trekt…

Dat is wellicht een mooi bruggetje naar een artikel van Ashmos et al. (2002) (voetnoot 1) dat ik met veel interesse gelezen heb. Het gaat over het ‘gepland’ creëren van complexiteit om een ‘ongepland goed (verander-)resultaat’ te krijgen. En om van participatie naar resultaat te komen, gaat men – of men nu wil of niet – door een ‘messy process’. Daar moet je dan ook de tijd voor nemen.

De auteurs schrijven hier onder andere ove: “From such local, autonomous, and messy negotiations, something large, complex, and useful emerges. Individual freedom leads to global stability. Through messy parallel activities, life organizes its effectiveness. It looks like a mess. It is a mess. And from the mess, a system appears that works” (p. 198).

Maar helaas. Veel managers willen echter geen rommelig proces. Dat levert alleen maar verlies op in tijd, het houdt op en stagneert de vooruitgang terwijl ‘we toch weten waar we heen willen’. Al die medewerkers en collega’s met hun eigen interpretaties (veelal ‘foute’ in de ogen van de manager), of erger, tegengestelde meningen waardoor conflicten ontstaan. We hebben er goed over nagedacht, inspraak is goed máár kent grenzen. “Bah… stel je voor, wat een zooitje wordt het anders zou worden…!”

Kennelijk is ‘dit zooitje’ is dus wel een sleutel tot succes!

En sommigen weten dat al lang. Eisenhardt et al. (1997) (voetnoot 2) heeft onderzocht dat top management teams van best presterende ondernemingen de teams zijn met de hoogste mate van conflicten. Zij concludeert hieruit dat “‘conflict over issues is not only likely within top-management teams but also valuable” (p. 84).

Succes met ‘rommel maken’.

 

Bronnen

(1) Ashmos, D.P., Duchon, D., McDaniel jr, R.R., Huonker, J.W. (2002). What a mess! Participation as a simple managerial rule to complexify organisations. Journal of Management Studies, 39(2), 189-206.

(2) Eisenhardt, K.M., Kahwajy, J.E., Bourgeoise, E.J. (1997). How management teams can have a good fight. Harvard Business Review, 75(4), 77-85